ديار كارون
يوسف نوري وزير آموزش و پرورش شد
برخورد با مديراني كه حضور در مدرسه را اجباري كرده‌اند
آماده‌سازي مراكز قرنطينه در مرزهاي خرمشهر و دشت‌آزادگان
طرح بيماريابي شهيد سليماني در خوزستان تشديد مي‌شود
پرداخت مطالبات نخلداران خوزستان تا نيمه آذرماه
هيچ كدام از استخرهاي خوزستان مجوز بازگشايي و فعاليت ندارند
اتخاذ تمهيدات براي رفع مشكل آب كشاورزان در حوضه كرخه
ماجراي جمع‌آوري نشدن زباله‌هاي عفوني اهواز چه بود؟
امكان ورود كروناي «اوميكرون» از مرزها
كنترل مرزهاي خوزستان براي جلوگيري از انتقال سويه جديد كرونا ضروري است
صفحه بعد - نسخه اصلی